International Francqui Professor

 

De Internationale Francqui Leerstoel, die sinds het begin van de Stichting’s bestaan werd geïntroduceerd, is één van haar meest illustere inspanningen. Deze prestigieuze leerstoel bevordert interuniversitaire samenwerking met het buitenland en verbreedt de horizon van onze universiteitsmedewerkers. De gastdocent draagt niet alleen bij tot wetenschappelijk onderzoek, maar dient ook als inspiratiebron voor studenten en docenten.

Door vooraanstaande experts van over de hele wereld uit te nodigen om betrokken te zijn bij de lokale academische gemeenschap, verhoogt de Stichting het niveau van het hoger onderwijs, en bevordert ze ontmoetingen tussen gerenommeerde figuren in het onderzoeksdomein.

[Raadpleeg de lijst van titularissen]


 

Essentiële informatie omtrent een inzending

Elk jaar kent de Francqui-Stichting enkele mandaten toe van International Francqui Professor, die het verblijf van een buitenlandse hoogleraar in België mogelijk maakt, gedurende een ononderbroken periode van drie tot zes maanden.

Aanvragen moeten ingediend worden door minstens twee Belgische Universiteiten, waarvan er één (« Onthaalinstelling ») instaat voor de praktische en administratieve aspecten.

De International Francqui Professor Leerstoel richt zich tot onderzoekers van een zeer hoog niveau, met een wereldreputatie, en die nog zeer actief zijn binnen hun professionele vakgebied. In het dossier moet ook het interuniversitaire karakter ondubbelzinnig omschreven worden. Deze Leerstoel heeft als doel hoogleraren aan te trekken, die onder normale omstandigheden willicht niet beschikbaar zouden zijn. Daarom zullen dossiers van personen uit buurlanden of die reeds in het land vertoeven in geen geval prioritair behandeld worden.

Gezien het aantal toegekende Leerstoelen beperkt blijft, is een selectieproces onvermijdelijk. De Francqui-Stichting behoudt zich het recht om de Leerstoel niet toe te kennen, indien het dossier niet beantwoordt aan de strikte kwaliteitscriteria.

De taak van de titularis van de International Francqui Professor Leerstoel omvat :

1) een Inaugurale Les ;
2) een actieve deelname aan het wetenschappelijk programma van de betrokken groepen ;
3) een bijdrage aan de vorming van jonge wetenschappers door contacten,seminaries en lezingen (« Class fo excellence ») ;
4) en een mini-eindsymposium (met tussenkomst van de Francqui-Stichting).

Aan de titularis van de International Francqui Professor Leerstoel zal de Francqui medaille worden overhandigd. De datum hiervoor moet daarom vastgelegd worden in samenspraak met de gedelegeerd bestuurder van de Francqui-Stichting.

Bij afloop van dergelijk mandaat worden een activiteitenverslag en een eindafrekening opgevraagd, waarna het saldo van het toegekende budget zal worden vereffend.

[Lees het volledige reglement]


 

Een dossier indienen

Uiterste datum voor het indienen van dossiers : 15 mei.

Zijn vereist voor het dossier :

1) Ingevuld en getekend aanvraagformulier;
2) het curriculum vitae van de kandidaat;
3) en Voorstel van Budget.

De Francqui-Stichting moet een elektronische EN papieren versie van het dossier ontvangen.