Onze missie en waarden

 

Missie 

Onze missie bestaat erin uitmuntendheid in onbaatzuchtig fundamenteel onderzoek te bevorderen door hoger onderwijs en wetenschappelijke vooruitgang in België te stimuleren.

De Stichting ondersteunt geen enkele filosofische of politieke doctrine. Door onbetwistbare morele steun te bieden aan onze wetenschappers, hebben we een diepgaand en blijvend effect op het intellectuele landschap van het land, in dienst van het algemeen belang.

[Lees onze statuten]

Hoe realiseren we onze missie ?

We erkennen en belonen vooraanstaande wetenschappers, bevorderen nationale en internationale interuniversitaire samenwerking en uitwisselingen, en verlenen steun aan veelbelovende onderzoeksprojecten via onderstaande zes initiatieven.


 

Waarden

Diversiteit en inclusie : De Francqui Foundation zet zich in voor gelijke kansen en discrimineert niet bij de toelating of het beheer van haar activiteiten op basis van factoren zoals ras, kleur, etnische afkomst, moedertaal, afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, ouderlijke of huwelijksstatus, genderidentiteit en -uitdrukking, handicap, religie, overtuiging of inkomstenbron.

Integriteit en transparantie : We streven ernaar om de hoogste normen van eerlijkheid en openheid te handhaven in al onze activiteiten. Onze onwrikbare integriteit waarborgt dat we met het uiterste ethische gedrag handelen.