Onze missie, activiteiten en waarden

 

Missie 

Onze missie bestaat erin het prestige van onbaatzuchtig fundamenteel onderzoek te bevorderen door hoger onderwijs en wetenschappelijke vooruitgang in België te stimuleren.

Hoe realiseren we dit? We erkennen en belonen vooraanstaande wetenschappers, bevorderen nationale en internationale interuniversitaire samenwerking en uitwisselingen, en verlenen steun aan veelbelovende onderzoeksprojecten.

Door onbetwistbare morele steun te bieden aan onze wetenschappers, hebben we een diepgaand en blijvend effect op het intellectuele landschap van het land, in dienst van het algemeen belang.

Met het oog op de toekomst blijven we het nastreven van kennis en innovatie in België en daarbuiten inspireren en koesteren.

[Lees onze statuten]


 

Activiteiten

Om onze missie te verwezenlijken, werken we vooral rond de volgende vier initiatieven :

1) De Francqui-Prijs (of Francqui-Collen-Prijs in de bio-medisch domein) is bedoeld om de verdienste van een jonge Belgische geleerde te erkennen. De Prijs vertegenwoordigt een belangrijk financieel bedrag, maar heeft daarbij ook een onweerlegbaar prestige, dat wordt onderstreept door de uitreiking van de Prijs door de Koning zelf.

2) De Francqui-Leerstoel (of Collen-Francqui-Leerstoel in de bio-medisch domein) bevorderen de samenwerking en uitwisseling tussen Belgische universiteiten. Dit verrijkt universitaire omgevingen, bevordert academische excellentie en interdisciplinair onderzoek, en draagt ook bij aan het versterken van de reputaties van verschillende universiteiten.

3) Mandaten :

« International Francqui Professor » Leerstoel (of International Collen-Francqui Professor Leerstoelen in de bio-medisch domein) bevordert interuniversitaire uitwisseling en stellen ons in staat om de wetenschappelijke samenwerking met buitenlandse landen te versterken en de horizon van ons jonge universitaire personeel te verbreden. De bezoekende geleerde draagt niet alleen bij aan lopend onderzoek, maar dient ook als een bron van inspiratie voor studenten en docenten.

Het Francqui Onderzoekshoogleraar mandaat (of Collen-Francqui Onderzoekshoogleraar in de bio-medisch domein) geeft de mogelijkheid aan een hoogleraar of aan een jonge vorser zich volop te wijden aan het onderzoek, met een verminderde onderwijsopdracht.

De Francqui Start-Up Grant (of Collen-Francqui Start-Up Grant in de bio-medisch domein) richt zich tot jonge onderzoekers onder de 40 jaar die de Universiteit wenst te recruteren als academisch personeel. Deze toekenning biedt financiële stabiliteit aan jonge academici tijdens de kritieke beginfase van hun carrière, wat hen het vertrouwen geeft om aan hun wetenschappelijk loopbaan te beginnen.

4) De Francqui Fellowships : De Francqui-Stichting werkt samen met de Belgian American Educational Foundation, Inc. (BAEF), in het programma van studiebeurzen voor jonge Belgen die zich willen vervolmaken door een verblijf aan een Amerikaanse universiteit.

 


 

Waarden

Diversiteit en inclusie : De Francqui Foundation zet zich in voor gelijke kansen en discrimineert niet bij de toelating of het beheer van haar activiteiten op basis van factoren zoals ras, kleur, etnische afkomst, moedertaal, afstamming, geslacht, seksuele geaardheid, ouderlijke of huwelijksstatus, genderidentiteit en -uitdrukking, handicap, religie, overtuiging of inkomstenbron.

Integriteit en transparantie : We streven ernaar om de hoogste normen van eerlijkheid en openheid te handhaven in al onze activiteiten. Onze onwrikbare integriteit waarborgt dat we met het uiterste ethische gedrag handelen.