Francqui-Leerstoel

 

De Francqui-leerstoel, geïntroduceerd in 1933, is één van de kernactiviteiten van de Stichting. Deze leerstoel bevordert de samenwerking en uitwisseling tussen (grotendeels Belgische) universiteiten. Dit verrijkt universitaire omgevingen, bevordert academische excellentie en interdisciplinair onderzoek, en draagt ook bij aan het versterken van de reputaties van verschillende universiteiten.

De inaugurele les van zulk Leerstoel biedt de gelegenheid om alle vooraanstaande figuren in het betreffende vakgebied samen te brengen.

[Raadpleeg de lijst van titularissen]


 

Essentiële informatie omtrent een inzending

Op voorstel van de Universiteiten, kent de Francqui-Stichting elk jaar een aantal Francqui-Leerstoelen toe. Deze zijn bedoeld om een Professor van een andere Belgische Universiteit, voor een reeks van tien lesuren (met inbegrip van de Inaugurale Les), uit te nodigen. De lesuren worden niet gezien als een deel van het gewone onderwijs, maar eerder als een aanvulling.

Het zijn de Universiteiten zelf die de bekleder van een Francqui-Leerstoel uitnodigen. De Francqui- Stichting behoudt zich het recht om de Leerstoel niet in te vullen, indien het dossier niet beantwoordt aan de strikte kwaliteitscriteria.

Het honorarium van de titularis bedraagt 6.000 euro. De Stichting betaalt aan de titularis van een Francqui-Leerstoel dit honorarium voor deze tien lessen. De lessen worden gegeven tijdens het lopende academiejaar. De college-uren kunnen gespreid worden naar wens. Deze Leerstoelen kunnen niet overdragen worden naar een volgend academiejaar.

Internationalisering van de Francqui-Leerstoel : Elk jaar worden twee Leerstoelen toegekend aan elke volledige Universiteit van ons land. De Raad van Bestuur van de Francqui-Stichting heeft (op 7 februari 2008) beslist dat één van deze twee toevertrouwd mag worden aan een buitenlandse hoogleraar, die dus verbonden is aan een buitenlandse Instelling (voor praktische redenen liefst een Europese).

Er is een beperkt aantal Francqui-Leerstoelen voorzien voor Universitaire Instellingen die geen volledig Universiteit zijn. Voor zoverre het quorum niet overschreden is, kan zulk instelling kan een Francqui-Leerstoel krijgen. Daar er een selectie dient te gebeuren, geldt als uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur 15 september.

[Lees het volledige reglement]


 

Een dossier indienen

Er is geen strikte deadline voor het indienen van aanvragen voor Francqui-Leerstoelen. Om ervoor te zorgen dat de dossiers tijdig worden behandeld en om voorbereidingen voor het nieuwe academische jaar mogelijk te maken, wordt echter sterk aangeraden de aanvragen voor een nieuw academisch jaar vóór het begin ervan in te dienen, bij voorkeur vóór 1 juni.

Zijn vereist voor het dossier :

1) een volledig curriculum vitae incl. geboortedatum en nationaliteit;
2) een lijst van publicaties;
3) en enkele sleutelwoorden (max. 10) die het onderzoeksdomein beschrijven.

De Francqui-Stichting moet een elektronische versie van het dossier ontvangen.