Francqui-Prijs

 

De Francqui-Prijs, de prestigieuze onderscheiding die jaarlijks in België wordt uitgereikt, heeft aanzienlijk belang in de academische wereld en het onderzoeksdomein. Deze prijs, ingesteld in 1933, motiveert wetenschappers om baanbrekend onderzoek uit te voeren en zet de Belgische bijdragen aan de wereldwijde intellectuele gemeenschap in de kijker. Het uitreiken van de prijs door Zijne Majesteit de Koning en de betrokkenheid van een hooggekwalificeerde internationale jury verhoogt het aanzien van de prijs zelf. De onderscheiding eert uitmuntende individuen en verheft de standaard van academische en wetenschappelijke prestaties in België en in het buitenland.

De 2024 Francqui-Prijs in Exacte Wetenschappen werd toegekend aan Veronique Van Speybroeck (UGent) voor haar baanbrekend onderzoek naar computermodellering van katalyse, een cruciaal onderdeel van de meeste chemische processen.

[Raadpleeg de lijst van laureaten]


 

Essentiële informatie omtrent een inzending

De Prijs moet eeder als een aanmoediging voor een jonge wetenschapper beschouwd worden, dan als een bekroning van een loopbaan. Daarom werd de leeftijdsgrens voor kandidaten op 50 jaar gesteld.

Deze Prijs wordt in beurtrol achtereenvolgens toegekend in de domeinen van de Humane Wetenschappen (2025), de Biologische- en Medische Wetenschappen (2026), en de Exacte Wetenschappen (2027). Een persoon die voor deze Prijs voorgedragen werd, komt dus niet meer in aanmerking tenzij na drie jaar.

Sponsoring : Kandidaten voor deze Prijs kunnen worden voorgedragen, ofwel door twee leden van een Koninklijke Belgische Academie die behoren tot het vakgebied van de voorgedragen kandidaat, ofwel door een vroegere Laureaat van de Prijs. Er wordt geen rekening gehouden met aanvragen die personen voor zichzelf zouden indienen.

De Francqui-Prijs kan niet gedeeld worden ; hij kan nochtans worden toegekend aan meer dan een persoon wanneer ondubbelzinnig blijkt dat zij hebben samengewerkt, en dat hun inbreng niet kan worden gescheiden.

Het is de raad van bestuur van de Francqui-Stichting die de Prijs toekent. De raad vraagt nochtans gewoonlijk het advies van een internationale jury. De beslissing van raad van bestuur is finaal.

Het bedrag van de Francqui-Prijs is 250.000 euro.

[Lees het volledige reglement]


 

Een dossier indienen

Uiterste datum voor het indienen van dossiers : 15 oktober.

Gezien de dossiers door een internationale jury worden beoordeeld, moeten deze in het Engels opgesteld zijn.

Zijn vereist voor het dossier – ingestuurd door de sponsor(s), die voldoen aan de voorwaarden van Artikel 4 van het reglement :

  • Een papieren versie van volgende documenten (in onderstaande volgorde).

1) Een pagina met de naam, de geboortedatum, de nationaliteit, de affiliatie en contactgegevens van de kandidaat
+ de naam, affiliatie en contactgegevens van de promotoren.

2) Gelieve een tekst te bezorgen van maximum 15 woorden of sleutelwoorden die uw onderzoeksgebied het best omschrijven.

3) Motivatiebrief en beschrijving van de voornaamste bijdragen,  met referenties naar de 5 belangrijkste publicaties.

4) Curriculum Vitae

5) Publicatielijst

6) Enkele bibliometrische indicatoren, indien beschikbaar

7) Maxium 20 publicaties

  • EN een electronische versie (DVD of USB sleutel) van het complete dossier en in dezelfde volgorde, en met de meest relevante publicaties gedigitaliseerd.