Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Contact

Fondation Francqui-Stichting

Rue d’Egmontstraat, 11
1000 Brussels
Tel. : +32 (0)2 539 33 94
Fax : +32 (0)2 537 29 21
E-mail : secretariat@francquifoundation.be

 

Heures d’ouvertures / Openingsuren
Du lundi au vendredi de 09h30 à 17h00, fermé les mercredis.
Van maandag tot vrijdag van 09u30 tot 17h00, gesloten op woensdagen.