Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Francqui Start-Up Grant

 

De Francqui-Stichting stelt voor om aan de Universiteit een leerstoel van drie jaar in te richten, met als naam “Francqui Start-Up Grant” of “Collen-Francqui Start-Up Grant” (in de bio-medisch domein). De tweejaarlijkse toekenning van deze leerstoel zal gepaard gaan met een toelage van 200.000 euros ((Collen-)Francqui Start-Up Grant), waarvan de helft zal gefinancierd worden door de Francqui Stichting en de andere door de gastuniversiteit. De universiteit stemt ermee in om de volledige vergoeding op één rekening te storten.

Dit mandaat richt zich tot jonge onderzoekers onder de 40 jaar die de Universiteit wenst te recruteren als academisch personeel. In bijzonder, kan dit mandaat toegekend worden  aan een jonge onderzoeker voor wie deze leerstoel een aantrekking betekent om het mandaat van de Universiteit te aanvaarden of aan een briljante onderzoeker, nog niet behorende tot het academisch kader, die de Universiteit wenst te behouden. De titularis van deze leerstoel zal de titel dragen van “(Collen-)Francqui Start-Up Grant” voor een periode van drie jaar.

De financiering heeft als mogelijke doelen:

– het verwerven van laboratoriummateriaal noodzakelijk voor het onderzoek
– het aanwerven van een postdoc of doctorandus
– een vermindering van onderwijsopdrachten
– andere uitgaven met betrekking tot het onderzoek

In het voorjaar (ten laatste op 15 mei) wordt de kandidaat, geselecteerd door de Universiteit, voorgedragen aan de Francqui-Stichting. Het dossier moet een duidelijke en overtuigende motivatie bevatten. De Francqui-Stichting behoudt zich het recht voor om de toelage niet toe te kennen als het dossier niet voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Aan het einde van zijn mandaat wordt aan de titularis gevraagd een bondig verslag te laten geworden aan de Stichting met een beschrijving van zijn wetenschappelijke resultaten.

 

Een dossier indienen

Uiterste datum voor het indienen van dossiers : 15 mei.

Vereist voor dit dossier :

  1. Ingevuld en getekend aanvraagformulier;
  2. het curriculum vitae van de kandidaat
  3. en een brief met een duidelijk uitleg over zijn/haar werk.

De Francqui-Stichting moet een papieren EN elektronische versie van het dossier ontvangen.