Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Francqui Intercommunautaire Postdoctorale Mandaten

(Stopzetting vanaf 2013)

De Francqui-Stichting voorziet vier Intercommunautaire Wetenschappelijke Postdoctorale Mandaten.

Het gaat om mandaten van zes maanden, die toegekend worden aan jonge Belgische wetenschappers.  Deze mandaten zijn intercommunautair, in die zin dat zij doorgaan in een Universiteit van het andere taalstelsel dan dat van de betrokken persoon.  Met dit laatste wordt bedoeld : de Universiteit waar deze zijn einddiploma heeft behaald, of waar hij tewerkgesteld wordt op het ogenblik van de aanvraag.

De aanvraag voor dergelijk mandaat gaat uit van de Rector van de Universiteit waar dit mandaat zal doorgaan, in afspraak met de Rector van de Universiteit waar de betrokkene momenteel werkzaam is, of zijn einddiploma (of doctoraat) behaald heeft.

De aanvragende Universiteit fungeert als onthaalinstelling en zorgt voor alle administratieve aspecten van dit mandaat.

De aanvraag van dergelijk mandaat houdt een voorstel in van budget.  Hierbij wordt rekening gehouden met :

De huidige kostprijs van de betrokken persoon, inclusief de sociale voordelen en sociale lasten.

Een billijke vergoeding voor verplaatsingen of verhuis.

Een werkingstoelage die 5.000 € niet overschrijdt.  Deze werkingstoelage dient te worden verantwoord.

Bij de aanvraag wordt eveneens een bondig overzicht gevoegd van het wetenschappelijk kader waarin hij zal werken en van het wetenschappelijk werk dat zal worden uitgevoerd door de betrokkene.

De eindbeslissing over het toekennen van dergelijk mandaat berust bij de Raad van Bestuur van de Francqui-Stichting, die deze beslissing kan delegeren.

Betalingen gebeuren uitsluitend op de rekening van de onthaalinstelling, en worden in schijven uitgevoerd.

Op het einde van dergelijk mandaat wordt een verslag en een eindafrekening verwacht, waarna het saldo van het toegekende budget wordt vereffend.

 * * *

Zijn vereist voor het dossier

1) een volledig curriculum vitae (geboortedatum, nationaliteit, taalstelsel, adres Universiteit, privé adres) van de kandidaat
2) Lijst van publicaties
3) motivatie brief van de promotor, van de voordracht en bondige beschrijving van het wetenschappelijk werk en voorziene wetenschappelijke activiteiten van de kandidaat.
4) Brief met handtekening van de twee Rectoren (onthaal Instelling en Instelling van de kandidaat)
5) Datum van Doctoraat + titel van thesis
6)
Budget (salaris – Transportkosten – Werkingkosten)

Limietdatum voor het inbrengen : 1 Maart.

Naast het inbrengen van het dossier aan de Francqui-Stichting moet ook een elektronische versie ingestuurd worden.