Fondation Francqui-Stichting
Fondation d’Utilité Publique  Stichting van Openbaar Nut


Uitzonderlijke Prijs voor Europese Studies overhandigd aan Professor Eric Remacle en Dokter Paul Magnette, tijdens de plechtigheid aan het Paleis der Academieën, op 22 November 2000

Verslag van de Jury


Paul Magnette                  Eric Remacle

 

Verslag van de Jury (20 September 2000)

Het bekroonde werk, waarvan de Jury de kwaliteit en de duidelijkheid onderstreept, beantwoordt uitstekend aan de criteria die voor de toekenning van de Prijs worden bepaald.

Hij is het volledig samenhangende resultaat van een opmerkelijk leergebiedoverschrijdend teamwerk, gekenmerkt door een methodologie die als model van analyse van ingewikkelde verschijnselen zoals degenen kan dienen die het onderwerp van de verschillende bijdragen zijn.

De gedane analyse is uitvoerig, relevant en nuttig voor het doel dat, met name door een concreet onderzoek naar de toekomstmogelijkheden wordt nagestreefd, geschikt om doeltreffend tot de vooruitgang van de Europese eenmaking bij te dragen.

Besluit om te beraadslagen

Interdisciplinair Francqui Prijs  voor Europees onderzoek - Jaar 2000

aan Professor Eric REMACLE Directeur van het Instituut voor Europese studies van de Vrije Universiteit Brussel

en aan Dokter Paul MAGNETTE Verenigde Directeur van dit Instituut

in namen van het Instituut voor Europese studies van de Vrije Universiteit  Brussel

voor hun werk getiteld "het nieuwe Europese model: tussen integratie en
decentralisatie"

de internationale jury waartoe behoren :

Baron Jacques GROOTHAERT               
Ambassadeur de Belgique Honoraire
Erevoorzitter Raad van Bestuur van de Generale Bank

Voozitter

en verder

Professor Jonkheer Frans A. M. ALTING von GEUSAU   
Professor (em) Recht Universiteit Leiden
en Katholieke Universiteit van Brabant

Le Professeur Otto von der GABLENTZ                       
Rector van het Europees College Brugge

De Heer Fernand HERMAN                
Gewezen Minister
Gewezen
Europees afgevaardigde

Professorr Christian LEQUESNE
Professor "Collège d’Europe"
Professor aan het "Institut d’Etudes Politiques" Parijs