Fondation Francqui-Stichting
Fondation d’UtilitÚ Publique  Stichting van Openbaar Nut


 

Plechtige uitreiking van de Francqui-Prijs door
Zijn Majesteit de Koning Leopold III
aan de Universitaire Stichting op 7 april 1938

Curriculum Vitae - Verslag van de Jury


Curriculum Vitae

(25/09/1896 - 30/03/1977)

Geboren te Brussel op 25 september 1896

Universitaire diploma's :

Doctor in de scheikundige wetenschappen, Vrije Universiteit te Brussel, 1921
Gespecializeerd doctor in de fysicochemie, Vrije Universiteit te Brussel, 1923

Funkties :

Kommissaris bij de Atoomenergie, 1959
Bestendig vertegenwoordiger van BelgiŰ bij het Internationaal Agentschap voor de Atoomenergie, 1958

Curriculum vitae :

Docent aan de Vrije Universiteit te Brussel, 1924-1926
Buitengewoon Professor, 1926-1930
Lid van de Kommissie voor Publikaties en Toelagen van de Universitaire Stichting, 1929-1931
Gewoon Professor, 1930-1960
Voorzitter van de afdeling Fysika en Chemie van de Jury's der Louis Empain-Prijzen, 1934-1937
Belgian Advisor Atomic Energy Commission United Nations, New York, 1947-1958
Lid van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid, 1959-1968
Professor honorair van de Fakulteit der Toegepaste Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Brussel : scheikunde en toegepaste kernfysika, 1960
Voorzitter van de Werkgroep Kernwetenschappen van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid, 1963
Lid van de Kommissie voor Technologie van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid, 1966

Wetenschappelijke onderscheidingen :

Prijs Jeans Stas, 1921
Prijs A. De Potter, 1923
Francqui-Prijs, 1938
E. Bernheim-Prijs, 1960

* * *

Verslag van de Jury (19 maart 1938)

Overwegende dat

door de oorspronkelijkheid, de onafhankelijkheid van inzicht en de merkwaardige kontinu´teit waarmee de heer Professor Jacques ERRERA zijn werk heeft doorgevoerd op het gebied van de moleculaire samenstelling van de stof,

en door de schitterende resultaten van zijn onderzoekingen

hij een internationaal gezag verworven heeft dat er grotelijks toe bijgedragen heeft om het prestige van BelgiŰ in de wetenschappelijke milieus te verhogen,

besluit de Francqui-Prijs 1938 aan de heer Professor Jacques ERRERA toe te kennen.

de internationaal jury waartoe behoren :

Professor N.V. Sidgwick
Professor aan de Universiteit te Oxford
                                                                        Voozitter

Professor P. Debye
Nobelprijs Scheikunde
Direkteur van het Kaiser Wilhelm Institut fŘr Physik, Berlijn

Professor Ch. Manneback
Professor aan de Katholieke Universiteit te Leuven

Professor L. Rosenfeld
Professor aan de Universiteit te Manchester

* * *