Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Francqui-Prijs

Limietdatum van het inbrengen : 15 oktober

Voorstelling

De Francqui-Prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Deze Prijs moet gezien worden als een aanmoediging voor een jonge wetenschapper, eerder dan als de bekroning van een loopbaan. daarom werd de leeftijdsgrens gesteld op 50 jaar.

Deze Prijs wordt in beurtrol achtereenvolgens toegekend aan de Exacte Wetenschappen, de Humane Wetenschappen en de Biologische- en Medische Wetenschappen.

Kandidaten voor deze Prijs kunnen worden voorgedragen, ofwel door twee leden van een Koninklijke Belgische Academie die behoren tot het vakgebied van de voorgedragen kandidaat, ofwel door een vroegere Laureaat van de Prijs.

Een persoon die voor deze Prijs voorgedragen werd, komt niet meer in aanmerking tenzij na drie jaar. 

Er wordt geen rekening gehouden met aanvragen die personen voor zichzelf zouden indienen.

De Francqui-Prijs kan niet gedeeld worden ; hij kan nochtans worden toegekend aan meer dan een persoon wanneer ondubbelzinnig blijkt dat zij hebben samengewerkt, en dat hun inbreng niet kan worden gescheiden.

Het is de raad van bestuur van de Francqui-Stichting die de Prijs toekent.  De raad vraagt nochtans gewoonlijk het advies van een internationale jury.  De beslissing van raad van bestuur is finaal.

Het bedrag van de Francqui-Prijs is 250.000 euro.

Uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 15 oktober.

Gezien de dossiers door een internationale jury worden beoordeeld, moeten deze in het Engels opgesteld zijn.

 

Zijn vereist voor het dossier : 
ingestuurd door de peter(s), die voldoen aan de voorwaarden van Artikel 4 van het reglement :

Een papier versie (in deze volgorde)

1) Een pagina met de naam, de geboortedatum, de nationaliteit, de affiliatie van de kandidaat en de naam en de affiliatie van de promotoren.

2) Gelieve een tekst te bezorgen van maximum 15 woorden of sleutelwoorden die uw onderzoeksgebied het best omschrijven.

3) Motivatiebrief en beschrijving van de voornaamste bijdragen,  met referenties naar de 5 belangrijkste publicaties.

4) Curriculum Vitae.

5) Publicatielijst

6) Enkele bibliometrische indicatoren, indien beschikbaar

7) Maxium 20 publicaties

Naast het inbrengen van het dossier aan de Francqui-Stichting moet ook een ELEKTRONISCHE versie (DVD, USB sleutel….) van het ganse dossier in dezelfde orde als papier versie + voornaamste publicaties te scannen.