Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Francqui-Prijs

Voorstelling

De Francqui-Prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Deze Prijs moet gezien worden als een aanmoediging voor een jonge wetenschapper, eerder dan als de bekroning van een loopbaan. daarom werd de leeftijdsgrens gesteld op 50 jaar.

Deze Prijs wordt in beurtrol achtereenvolgens toegekend aan de Exacte Wetenschappen, de Humane Wetenschappen en de Biologische- en Medische Wetenschappen.

Kandidaten voor deze Prijs kunnen worden voorgedragen, ofwel door twee leden van een Koninklijke Belgische Academie die behoren tot het vakgebied van de voorgedragen kandidaat, ofwel door een vroegere Laureaat van de Prijs.

Een persoon die voor deze Prijs voorgedragen werd, komt niet meer in aanmerking tenzij na drie jaar. 

Er wordt geen rekening gehouden met aanvragen die personen voor zichzelf zouden indienen.

De Francqui-Prijs kan niet gedeeld worden ; hij kan nochtans worden toegekend aan meer dan een persoon wanneer ondubbelzinnig blijkt dat zij hebben samengewerkt, en dat hun inbreng niet kan worden gescheiden.

Het is de raad van bestuur van de Francqui-Stichting die de Prijs toekent.  De raad vraagt nochtans gewoonlijk het advies van een internationale jury.  De beslissing van raad van bestuur is finaal.

Het bedrag van de Francqui-Prijs is 250.000 euro.

Uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 15 oktober.

 

 

Zijn vereist voor het dossier,
ingestuurd door de peter(s), die voldoen aan de voorwaarden van Artikel 4 van het reglement :

1) Een volledig curriculum vitae van de kandidaat inclusief geboortedatum en nationaliteit.
2) Een volledige lijst van publicaties
3) Motivatie van de voordracht en bondige beschrijving van het wetenschappelijk werk van de kandidaat.
4) De voornaamste publicaties « papier » (Maximum 20 met een referentie naar de 5 belangrijkste)

Naast het inbrengen van het dossier aan de Francqui-Stichting moet ook een CD-Rom versie

Deze CD-Rom zal gesplits zijn in 4 dossiers :

1) Curriculum vitae
2) Volledig lijst van de publicaties
3) Motivatie van de voordracht en bondige beschrijving van het wetenschappelijk werk van de kandidaat.
4) De voornaamste publicaties « papier » (Maximum 20 met een referentie naar de 5 belangrijkste) (publicaties te scannen)

Uiterste datum voor het indienen : 15 oktober.