Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Francqui-Leerstoel

 

Op voorstel van de Universiteiten, kent de Francqui-Stichting elk jaar een aantal Francqui-Leerstoelen toe. Deze zijn bedoeld om een Professor van een andere Belgische Universiteit, voor een reeks van tien lesuren (met inbegrip van de Inaugurale Les), uit te nodigen. De lesuren worden niet gezien als een deel van het gewone onderwijs, maar eerder als een aanvulling. De leerstoelen hebben als bijkomend voordeel dat ze academische uitwisselingen in België aanmoedigen.

Het zijn de Universiteiten zelf die de bekleder van een Francqui-Leerstoel uitnodigen.  De Francqui-Stichting betaalt aan de titularis van een Francqui-Leerstoel het honorarium voor deze tien lessen. De lessen worden gegeven tijdens het lopende academiejaar. De college-uren kunnen gespreid worden naar wens. Deze Leerstoelen kunnen niet overdragen worden naar een volgend academiejaar.

Internationalisering van de Francqui-Leerstoel : Elk jaar worden twee Leerstoelen toegekend aan elke volledige Universiteit van ons land.  De Raad van Bestuur van de Francqui-Stichting heeft (7 februari 2008) beslist dat één van deze twee mag toevertrouwd worden aan een buitenlandse hoogleraar, die dus verbonden is aan een buitenlandse Instelling (voor praktische redenen liefst een Europese).

Er is een beperkt aantal Francqui-Leerstoelen voorzien voor Universitaire Instellingen die geen volledig Universiteit zijn. Voor zoverre het quorum niet overschreden is, kan zulk instelling kan een Francqui-leerstoel krijgen z. Daar er een selectie dient te gebeuren, geldt als uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur 15 september.

Het honorarium van de titularis bedraagt 6.000 euros.

 

Een dossier indienen

Er is geen deadline voor het indienen van aanvragen voor Francqui-leerstoelen. Om ervoor te zorgen dat deze leerstoelen vlotjes verlopen, wordt echter sterk aangeraden om aanvragen voor een academisch jaar in te dienen vóór de start van dat jaar, dus bij voorkeur vóór 15 september.

Zijn vereist voor het dossier :

1) een volledig curriculum vitae incl. geboortedatum en nationaliteit
2) een lijst van publicaties

De Francqui-Stichting moet een elektronische EN papieren versie van het dossier ontvangen.