Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Titularissen

 

In oktober 2006, heeft de Francqui-Stichting beslist over het organiseren van een beperkt aantal (vier) Intercommunautaire Wetenschappelijke Postdoctorale Mandaten.  Het gaat om mandaten van zes maanden, die kunnen toegekend worden aan jonge Belgische geleerden.  Deze mandaten zijn intercommunautair, in die zin dat zij doorgaan in een Universiteit van het andere taalstelsel dan het originele taalstelsel van de betrokken persoon.  Dit wordt geacht het taalstelsel te zijn van de Universiteit waar deze zijn einddiploma heeft behaald, of waar hij tewerkgesteld wordt op het ogenblik van de aanvraag.

Titularissen

2007-2008

Emilie VAN HAUTEULB – Centre d’étude de la vie politique (CEVIPOL) – Menswetenschappen naar UA – Dept Politieke Wetenschappen

Ignace LORISVUB – Dienst Theoretische Natuurkunde – Exacte Wetenschappen naar ULB – Service Mécanique et Mathématique appliquée

Renaud RONSSEULg– Biologische en Medesiche Wetenschappen
naar KUL – Laboratoire de Contrôle moteur

Gudrun RAWOENSUG -Vakgroep Scandinavistiek en Noord-Europakunde – Menswetenschappen naar UCL – Faculté de Philosophie et Lettres

2008-2009

Anouk DEBRAUWERE VUB – Exacte Wetenschappen naar UCL

Benoît MULS UCL – Faculté des Sciences Dept. Chimie – Exacte Wetenschappen naar KUL – Dept. Scheikunde

Eve SEUNTJES KUL – Biologische & Medische Wetenschappen naar UCL – Unité de Génétique du développement

Alexis WILKIN ULg – Histoire du Moyen Age – Humane Wetenschappen naar UG – Vakgroep Middeleeuwse geschiedenis