Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Announcement to Francqui-Collen Prize 2020 Biological & Medical Science – Deadline 15/10/2019

Ik heb het genoegen te melden dat voortaan, dankzij het mecenaat van Professor Désiré Baron Collen (Francqui Prijs 1984), de Francqui-Prijs Biomedische wetenschappen zal worden vervangen door twee biomedische Francqui-Collen prijzen, een prijs in het domein van het fundamenteel onderzoek en een tweede prijs in het domein van het klinisch onderzoek. Zoals gewoonlijk moeten de kandidaturen tot deze twee Francqui-Collen prijzen 2020 ingediend worden voor 15 october 2019, met een aanduiding van het klinische of het fundamentele aspect van de nominatie door de promotoren. De vereisten voor de prijzen blijven onveranderd, evenals het bedrag van de Prijs.

J’ai le plaisir de vous annoncer que, grâce au mécénat du Professeur Désiré Baron Collen (Prix Francqui 1984), le Prix Francqui en sciences biologiques et médicales sera remplacé désormais par deux Prix Francqui-Collen biomédicaux, un prix dans le domaine de la recherche fondamentale et un prix dans le domaine de la recherche clinique. Les candidatures aux deux prix Francqui-Collen 2020 doivent être introduites avant le 15 octobre 2019 par les promoteurs, tout en indiquant l’aspect fondamental ou clinique de la recherche du candidat. Les modalités de la candidature au prix restent inchangées, ainsi que le montant du Prix.